9. Industrial Engineering Szakmai Nap összefoglaló

Az MTM Hungária Egyesület 2018. november 16-án rendezte a 9. Industrial Engineering Szakmai Napot Bugyin.
Több mint 60 fĹ‘ - akiknek jelentĹ‘s hányada a sikeres tavalyi rendezvényen is részt vett -, volt kíváncsi rendezvényünkön a hazai és külföldi vállalatok szakembereinek tapasztalataira és megoldásaira.

 

Célunk olyan gyakorlati megoldások bemutatása volt, melyek rávilágítanak arra, hogy az MTM módszerek alkalmazása (akár más gyártásfejlesztési módszerekkel összefonódva) milyen elĹ‘nyökhöz juttatják a vállalatot, és általa milyen eredmények érhetĹ‘ek el.
Az elĹ‘adások keretében körbejártuk - elméletben és gyakorlatban -, hogy milyen eszközökkel valósítható meg az egészségesebb és hatékonyabb munkavégzés. Hogyan integrálható a vállalati kultúrába, folyamatokba az MTM, s következetes használatával milyen eredmények érhetĹ‘ek el.

A képre klikkelve láthatóak az eseményrĹ‘l készült képek

 

A rendezvény házigazdája - tagvállalatunk -, az OBO BETTERMANN Hungary Kft. képviseletében Strauss Pierre cégvezetĹ‘ köszöntötte a résztvevĹ‘ket. Pierre levezetĹ‘ elnökként vállalata rövid bemutatását követĹ‘en felvezette az elĹ‘adókat, illetve elĹ‘adásuk után kérdéseket intézett hozzájuk.

ElsĹ‘ként Prof. Dr. Peter Kuhlang, az MTM-Institut vezetĹ‘je mutatta be milyen módon lehetséges különbözĹ‘ digitalizált mozgásadatból a munkamódszer kialakításával vagy tervezésével egyidejűleg az adott folyamat idejét és fizikai terhelését is meghatározni. Nem mulasztotta el bemutatni a már tesztelhetĹ‘ MTM-1 Base online E-learning platformunkat sem.

Soós Csaba, a Beurer-Hungária ügyvezetĹ‘ igazgatója példákkal és humorral fűszerezve elmesélte miért volt szükség a normaidĹ‘ rendszer felülvizsgálatára a vállalatnál, és a folyamatok MTM alapú modellezése miként segíti elĹ‘ a vezetĹ‘ség döntéseit. Kiemelte a megnövekedett fluktuáció miatti standard munkabetanítás fontosságát.

Harmadik elĹ‘adónk, Gódor Sándor, az Ezerszín ügyvezetĹ‘je arról beszélt milyen fejlesztések révén sikerült saját mikrovállalata termelékenységét 2 év alatt több mint 50%-kal növelni a Lean és az MTM módszerek együttes használatával. Ezen mikrovállalkozás példája elgondolkodtató. Vajon a bemutatott változtatások nélkül piacon tudott volna-e maradni a kft? Ki tudná-e termelni az elmúlt években megemelkedett bérigényeket?

Az ebédszünetben a gasztronómiai élvezetek mellett alkalom nyílt a kapcsolatépítésre. Új és régi partnereink, valamint korábbi tanfolyamaink résztvevĹ‘i örömmel üdvözölhették egymást és az elĹ‘adókat. Sor kerülhetett az elĹ‘adásokat követĹ‘en fel nem vetett kérdésekre is.

A délutánt Dunajcsik Zoltán az MTM Hungária elnöke kezdte. Az egyesület 10 éves történetének fontosabb eseményeit elevenítette fel saját szemszögébĹ‘l. Bemutatta a világszinten megújuló, egységes MTM/EAWS-Alkalmazó képzési rendszer struktúráját, továbbá Prof. Kuhlanggal együtt egy KKV-kre kialakított felhĹ‘alapú alkalmazást, mellyel tevékenység alapon lehet pillanatok alatt folyamatidĹ‘ket meghatározni. A szoftver 2019-ben jelenik majd meg.

Patkó Elvira, Naszvadi Viktória és Szabó Tibor, az OBO BETTERMANN Hungary munkaelĹ‘készítés/idĹ‘menedzsment teamje jóvoltából példákon keresztül betekinthettünk több munkarendszer ki-, és átalakításába. Bemutatták, hogyan változtak a feladatok a vállat növekedésével és a kihívásokat mely módszerek használatával tudták megoldani.

FrissítĹ‘k után a szakmai nap utolsó elĹ‘tti elĹ‘adásaként Debrecenyi Róbert, a Robert Bosch Power Tool idĹ‘gazdálkodási és ergonómia szakértĹ‘je, az MTM-Mérnöki kvalifikációjának átvételét követĹ‘en felvázolta, miként határozzák meg a vevĹ‘i ütemidĹ‘ számítást az egyes kapacitásszintek függvényében. Továbbá egy látványos videón keresztül láthattuk, mely MTM módszereket mire alkalmazzák a gyár életében egy termék beérkezésétĹ‘l a megmunkálásán át egészen a kiszállításig.

 

Zárszóként Bolyki Ferenc, az AVENTICS Hungary ipari mérnökségének vezetĹ‘je bemutatta miként segítik elĹ‘ a különbözĹ‘ ipar 4.0-s megoldások a folyamatok irányítását, fejlesztését.

 

 A kérdĹ‘ívek szerint a jelenlévĹ‘k hasznosnak tartották rendezvényünket, és magas színvonalúnak értékelték (5-ös skálán átlagosan: 4,8). Köszönjük!

 Köszönjük azon IE-szakemberek, vezetĹ‘k és érdeklĹ‘dĹ‘k jelenlétét, akik a mindennapos kemény munkahelyi terhelés ellenére is rászánták e napot, hogy tevékenységüket naprakész információkkal támasszák alá a 9. IE Szakmai Nap révén!

Köszönjük elĹ‘adóinknak, hogy szakmai tudásukkal, felkészültségükkel és kitartó munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!

Köszönjük partnereinknek az eredményes együttműködést!

 

9. Industrial Engineering Szakmai Nap

A képre klikkelve a részletes program letölthetĹ‘ pdf-ben

Tags: