Európai Ipari Mérnök - European Industrial Engineer (EIE)

DeutschEuropean Industrial Engineer auf Deutsch / European Industrial Engineer in EnglishEnglish

Együttműködésben a zürichi székhelyű European Federation of Productivity Services (EFPS) szervezettel.

 

A European Industrial Engineer (EIE) képzés célja olyan gazdasági és menedzsment képességekkel, készségekkel felvértezni gyakorló műszaki szakembereket, melyek biztosítják, növelik saját és munkaadójuk hazai és nemzetközi versenyképességét.

Egy EIE önállóan vagy csapatban képes analizálni, értékelni és megtervezni összetett feladatokat a vállalat számos területén. Feladatok és komplex esettanulmányok segítenek az újonnan szerzett ismereteket közvetlenül gyakorlati tapasztalatokra váltani, ezáltal hidat képezve a napi hasznosítás felé. A megfelelĹ‘ módszer választásától és alkalmazásától függetlenül, a csapatban történĹ‘ célorientált és sikeres munka a képzés alapvetĹ‘ célja.

 

Célcsoport:

Műszaki területen dolgozó szakemberek és vezetĹ‘k az ipar és a szolgáltatás területérĹ‘l. Másképpen

az EIE képzést javasoljuk:

 •  az ipar vagy a szolgáltatás bármely területén dolgozó szakembereknek és menedzsereknek,
 •  új munkaformába vagy –struktúrába kerülĹ‘ alkalmazottaknak, ill. azoknak, akiknek erre fel kell készülniük, valamint
 •  vállalkozóknak, mérnököknek, szakembereknek és üzemi területeken dolgozóknak, akik helyt kívánnak állni a nemzetközi versenyben 

   

Az EFPS:

A Termelékenység Szolgálatában Álló Európai Szövetség (European Federation of Productivity Services) 1961-ben a svájci Zürichben alakult független, politika mentes, non-profit formában működĹ‘ szervezet. A szövetség azon európai szervezeteket tömöríti, melyek az ipari termelékenységgel és az üzleti hatékonysággal foglalkoznak. BĹ‘vebb információ a logóra klikkelve érhetĹ‘ el.

 

ElĹ‘nyök a vállalat számára:

Az interdiszciplináris képzés és a vállalati funkciók integrált megközelítése az EIE-nek és vállalatának az alábbi lehetĹ‘ségeket biztosítja:

 • Egy EIE képes megérteni, leírni, strukturálni és megoldani a több funkcionális területet is érintĹ‘ feladatokat.
 • A megszerzett interkulturális képességgel képes nemzetközi projekt teameket vezetni, vitákat, megbeszéléseket kontrollálni és képviselni.
 • Az EFPS nemzetközi hálózata támogatást nyújt számos globális tevékenységhez.
 • Az EFPS honlapján keresztül az EIE-k kapcsolatba léphetnek és tapasztalatokat cserélhetnek valamennyi hazai vagy külföldi EIE-vel.
 • Specifikus konferenciák és a tanfolyami csoportok lehetĹ‘séget biztosítanak a hosszú távú kapcsolatok kialakítására.
 • Rendszeresen megtartott követĹ‘ szemináriumok, szakmai napok segítenek a tudás naprakészen tartásában.

A képzésben résztvett munkatárs gondolkodásában és cselekedeteiben rugalmas és a folyamatlánc bármely részén megbízható a lekülönbözĹ‘bb feladatokkal.

 

Jelentkezési feltételek (az alábbiak bármelyike):

 • Technikusi vagy felsĹ‘fokú műszaki oklevél*
 • MTM Kék kártya
 • IE Basic / REFA Üzem- és munkaszervezĹ‘ tanúsítvány

* egyéb oklevelek is elfogadhatók megfelelĹ‘ tapasztalat esetén

Témakörök, modulok:

 

  1. Kommunikáció, prezentáció, együttműködés, interkulturális alkalmazkodás
  2. IdĹ‘- és kapacitásmenedzsment, logisztika
  3. Költségmenedzsment és controlling
  4. Termék és folyamatkialakítás (gyártmány- és gyártásszervezés), Workshop
  5. EU és munkajog
  6. Vállalatok és piacok, tervezés, kialakítás, megvalósítás
  7. Nemzetközi versenyképesség, stratégiai menedzsment

   

Részletes tematikáért érdeklĹ‘djön személyesen!

Módszertan:

Angolszász és német ipari és oktatási tapasztalatokra támaszkodva elĹ‘adás, kiscsoportos munka, irányított összmunka, kérdésekkel vezetett tanórai beszélgetések, szerepjátékok, tervjátékok. A képzés minĹ‘ségét az European Federation of Productivity Services (EFPS) svájci szervezet biztosítja.

Újdonság a képzés magyar verziójában, hogy a résztvevĹ‘k már a képzés során:

 • Lean gyártórendszer esetpéldát, és
 • egy több funkcionális területet is érintĹ‘ komplex vállalati esetpéldát dolgoznak ki,

mely valamennyi témakörrel összefügg, és megköveteli az új ismeretek, eszközök gyakorlatba való átültetését -, így természetesen azok folyamatos és alaposabb elsajátítását is. 

Szintén új témakör a B2B marketing és kommunikáció, a tulajdonosi generáció váltás menedzselése ill. a cégfelvásárlás folyamata (M&A).

Idehaza több mint 70-en, Európa-szerte közel ezren kapték már meg az EIE oklevelet és címet, legyen köztük Ön is!

>>Egy a képzés szelleméhez kapcsolódó szakcikk

 

Oktatók:

Az oktatásban nagy szakmai gyakorlattal rendelkezĹ‘ tanácsadók, trénerek és oktatók vesznek részt.

 

IdĹ‘tartam: 

300 tanóra, 37,5 nap 

 

Tanusítvány:

A záróvizsga írásbeli vizsgából és prezentációs részbĹ‘l áll. Az European Industrial Engineer Cetrificate és cím megszerzését szolgáló záróvizsgát az EFPS-szervezet vezeti le és értékeli. Ezt követĹ‘en kerül sor a nemzetközileg elismert EIE-tanusítvány kiállítására.


Tanfolyami díj:

3000 + 350 € (vizsgadíj)  + Áfa / fĹ‘ *

* vagy az ennek megfelelĹ‘ forint összeg a számla kiállításkori MNB árfolyamon 

Vagy modulonként 500 + 350 € (vizsgadíj) + Áfa / fĹ‘ *

 

Kezdés:

2020.04.03 - 2021.03., péntek-szombati napokon kéthetente, 37,5 nap

 

Jelentkezés legkésĹ‘bb a képzési idĹ‘pont elĹ‘tt 14 nappal!