MTM és értékáram

DeutschMTM Wertstrom auf Deutsch / MTM Valuestream in EnglishEnglish

Az értékáram tervezés az átfogó folyamatoptimalizálás hatékony eszköze, melynek segítségével egy termék teljes elĹ‘állítási folyamata, értékárama a szállítótól a gyártáson és szerelésen át a vevĹ‘khöz történĹ‘ kiszállításig leképezhetĹ‘, tervezhetĹ‘ és optimalizálható.

Az MTM (Methods Time Measurement), amely a legeredményesebb idĹ‘menedzsment és munkakialakítási rendszer a világon a folyamatok tervezéséhez, elemzéséhez, kialakításához és optimalizálásához, kifejlesztette az egymást ideálisan kiegészítĹ‘ módszerpár kombinált alkalmazásának eljárásmódját. Az ebbĹ‘l eredĹ‘ szinergiaeffektusok olyan potenciálokat szabadítanak fel, melyek a külön-külön való alkalmazásnál nem, túl késĹ‘n, vagy csak korlátozottan használhatók.

 

Értékáram

Az MTM jelentĹ‘sége az értékárammal kapcsolatban

 • Az értékteremtési potenciálok kimutatása az áramlás és a munkarendszerek kölcsönhatásának szisztematikus feldolgozásával
 • Magas tervezési alkalmasság és tartósság egzakt adatok révén
 • A lehetséges potenciálok azonnali felismerése és egzakt számszerűsítése
 • Lényegesen kevesebb összes ráfordítás az iteratív feldolgozási lépések csökkentésével
 • Átfogó rögzítés és értékelés a logisztikai mutatók, anyagáramlás és a layoutra gyakorolt hatás bevonásával

 

Célcsoport: Szakemberek és vezetĹ‘k az industrial engineering, a lean és a logisztika területérĹ‘l
Oktatók:

Az MTM-Szövetség tanári szakképesítésével rendelkezĹ‘ oktatók.

Tanórák száma: 24
Tanúsítvány: MTM és értékáram tanusítvány magyarul + Német MTM-Egyesület MTM Wertsrom Zeugnis németül
Belépési feltétel: Nem szükséges speciális elĹ‘ismeret. MTM alapismeretek ajánlatosak. A Just in Time, Kanban vagy Lean fogalmak ismerete

A szeminárium tartalma:

 • Módszerek és eszközök alapjai
 • Mi az MTM?
 • Mi az értékáram?
 • Melyek az értékáram projekt fázisai?
 • Hogyan működik az MTM és az értékáram módszerpár?
 • Mik az azonosságok és különbségek?
 • Miben áll a szinergiaeffektus?

 

Gyakorlati alkalmazás: Light Factory tervjáték

 • BĹ‘vített értékáram-elemzés
 • Push-tól a Pullig
 • (One-piece-flow, KANBAN)
 • VevĹ‘ütem szerinti szinkronizálás, minimális ütemveszteséggel
 • Veszteségek azonosítása, számszerűsítése, megszüntetése
 • Null-hiba elv betartása
 • Javítási potenciálok azonosítása és számszerűsítése az MTM-módszer alkalmazásával
 • Szerelési és logisztikai folyamatok tervezése és irányítása
 • ElĹ‘írt értékáram realizálása

 

A tanfolyam írásbeli vizsgával zárul.

 


Helyszín: 1067 Bp., Csengery u. 78.
Tanfolyami díj: 600 € + Áfa / fĹ‘ *
 IdĹ‘pont:

2020.03.18. - 20., 3 nap, 9-17 óráig

A szeminárium nyelve: magyar

* vagy az ennek megfelelĹ‘ forint összeg a számla kiállításkori MNB közép árfolyamon