FolyamatarchitektĂşra

DeutschProzessarchitektur English

Folyamatarchitektúra (MTM-Mérnök kötelezĹ‘ modul)

A folyamatépítĹ‘elem rendszer minĹ‘sége, a transzparencia a felbontási képesség és az alkalmazási sebesség döntĹ‘ hatást gyakorol a munka- és idĹ‘gazdálkodás hatékonyságára és eredményességére.
Az MTM több mint 40 év tudását és projekttapasztalatait felhasználva alkotta meg a gyakorlatorientált folyamatarchitechtúra szemináriumot. 

 

Célcsoport: Szakemberek és vezetĹ‘k az Industrial Engineering, a folyamatmenedzsment, a tervezés, idĹ‘gazdálkodás, gyártástervezés és gyártásirányítás területérĹ‘l. Az MTM-Instuktor képzés alkotórésze.
Képzési cél Alkalmazásorientált építĹ‘elemrendszerek és idĹ‘számítási dokumentációk kifejlesztése és validálása (érvényesítése) a folyamatkialakításhoz és – optimalizáláshoz, kalkulációhoz, létszámgazdálkodáshoz valamint a tervezés és irányítás érdekében.
Oktatók:

MTM-Instuktorok, érvényes MTM tanári szakképesítésével (Zöld Kártya) rendelkezĹ‘ oktatók

Tanórák száma: 24
Tanúsítvány: Folyamatarchitektúra részvételi igazolás
Belépési feltétel: MTM-1, és egy további építĹ‘elem rendszer (MTM-2,UAS, MEK, SD) igazolt ismerete.

Témakörök:

 

  • Az MTM-építĹ‘elemek alkalmazási céljainak leírása
  • A munka tartalmak tagolása tárgyi, ill. tevékenységi elv szerint a befolyásoló tényezĹ‘k és vonatkoztatási tényezĹ‘k rögzítésével
  • Alkalmazás orientált építĹ‘elemek képezése és érvényesítése (validálása)
  • Tervezési dokumentációk kifejlesztése pl. táblázatok, adatkártyák, kalkulációs lapok, képletek formájában

Az anyag feldolgozása közösen, az alkalmazás elmélyítése csoportmunkában történik.

Alkalmazási célok leírása
Az építĹ‘elem rendszer kifejlesztésének elĹ‘tt definiálni kell a célkitűzéseket és a késĹ‘bbi manuális vagy számítógépes alkalmazás keretfeltételeit. Ez az alábbi követelményeket támasztja a felépítéssel szemben:

  • Tagolási mélység és szélesség
  • Aggregációs ill. részletességi fok
  • ÉpítĹ‘elem hierarchia és alkalmazási paraméter
  • Transzparencia mint az adatgondozás elĹ‘feltétele

A résztvevĹ‘k megtanulják az vonatkozó alkalmazási célok definiálását, így képesek egy építĹ‘elem rendszer célirányos kifejlesztésére.
Befolyásoló - és vonatkoztatási tényezĹ‘k elemzése
Egy építĹ‘elem rendszer kifejlesztésének elĹ‘feltétele az alkalmazásnál tervezhetĹ‘ befolyásoló- és vonatkoztatási tényezĹ‘k ismerete. A résztvevĹ‘k megtanulják a szignifikáns befolyásoló tényezĹ‘k felismerését, és alkalmazás orientált leírását.
ÉpítĹ‘elemek képzése és validálása
A munkatartalmak és azok összefoglalásnak idĹ‘beli értékelése elvezet egy építĹ‘elem rendszerhez. A résztvevĹ‘k megismerik a folyamatépítĹ‘elem fejlesztésének és validálásának gyakorlati eljárásmódját.
Tervezési dokumentációk kifejlesztése
A tervezési dokumentációk az építĹ‘elem rendszerek „felhasználói felülete”. Kialakítása és értékei lényeges hatást gyakorolnak a tervezés biztonságára és sebességére. A résztvevĹ‘k a szemináriumon alkalmazás orientált tervezési dokumentációkat fejlesztenek ki különbözĹ‘ üzemi feladatokhoz.
 

Ha tud hozzon magával notebookot / laptopot, továbba az ismert építĹ‘elem jegyzeteit, de fĹ‘leg idĹ‘kártyáit!


Helyszín: 1067 Bp., Csengery u. 78.
Tanfolyami díj: 850 € + Áfa / fĹ‘ *
 IdĹ‘pont:

2020.06.08 - 10., 3 nap, 9-17 óráig

A szeminárium nyelve: magyar

* vagy az ennek megfelelĹ‘ forint összeg a számla kiállításkori MNB közép árfolyamon