Methods Time Measurement Hungária Egyesület

2009 áprilisban regisztrálta a fĹ‘városi Bíróság az MTM Hungária Egyesületet.

 

Az Egyesület alapszabály szerinti célja: Mint „az MTM eljárás alkalmazásában érdekelt cégek, intézmények és magánszemélyek szakmai szervezete, célja az MTM ismeretek és módszertanok terjesztése, az MTM területén érdekelt szakemberek közötti tapasztalatcsere biztosítása. Ezek közé különösképpen a következĹ‘k tartoznak:

  • MTM eljárást alkalmazó munkatársak tudományos és gyakorlati továbbképzése;
  • ismeretközvetítĹ‘ kapcsolatok fenntartása hasonló bel- és külföldi szervezetekkel.

 

Az Egyesület oktatást és tanácsadást is nyújt szolgáltatási díj ellenében. Akkreditált felnĹ‘ttképzési intézmény.

 

Az Egyesület az International MTM Directorate (IMD) tagjaként, - az IMD szabályzata értelmében -, Magyarországon kizárólagos jogosultsággal rendelkezik az MTM építĹ‘elem rendszer know-how-jának terjesztésére. 
Az Egyesület a Német MTM-Egyesület (DMTM eV.) partnerszervezete, így jogosult valamennyi, a DMTM által terjesztett, nemzetközileg egységes MTM-know-how terjesztésére Magyarországon.

 

 Az Egyesület tagja lehet bármely, az MTM eljárás gyakorlata, alkalmazása és fejlesztése iránt érdeklĹ‘dĹ‘ természetes személy, gazdálkodó szervezet, intézmény, aki az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezĹ‘ érvénnyel elfogadja, és a tagdíj befizetését vállalja.

A tagság elĹ‘nyei:

Az MTM-Hungária Egyesület fĹ‘ feladatai közé tartozik az MTM terjesztése, a megfelelĹ‘ és egységes alkalmazás támogatása a kutatás és fejlesztés elĹ‘mozdítása. Ennek érdekében gondozni kívánja a vállalatok, egyesületek, szociális partnerek, kutatási intézmények együttműködését. Széleskörű oktatási tevékenységén kívül workshopokat, MTM-alkalmazói konferenciákat szervez, szakcikkeket, publikációkat ad ki. A tagvállalatok elsĹ‘ként profitálhatnak az innovatív fejlesztésekbĹ‘l: minden új MTM-termékhez közvetlen hozzáférési joguk van.

 

A különbözĹ‘ szakmai napokon és alkalmazó konferenciákon a tagvállalatok értékes tapasztalatcserét folytathatnak. Így nemcsak saját sikereiket építhetik, hanem mások eredményeit is hasznosíthatják.

A tagság további elĹ‘nyei:

  • Részvételi lehetĹ‘ség tapasztalatcseréken
  • Integráció egy kompetenciahálózatba
  • Szolgáltatások (tanfolyam, workshop, rendezvény) kedvezményes igénybevétele
  • Vállalati MTM-Instruktor alkalmazása / képzése
  • Testreszabott képzési kínálat

 

Az Egyesületbe történĹ‘ belépés az Egyesülethez intézett írásbeli belépési nyilatkozattal történik. A tagsági jogviszony akkor jön létre, amikor az Egyesület elfogadta a Belépési nyilatkozatot, és a tag befizette az éves tagsági díjat. Amennyiben tag kíván lenni, klikkeljen a megfelelĹ‘ belépési nyilatkozatra (magánszemély, jogi személy)

Tagvállalataink

 

CsatolmányMéret
tagdij.pdf192.24 KB
belepesi_nyilatkozat_jogi_szemely.doc35 KB
belepesi_nyilatkozat_maganszemely.doc34.5 KB
MTMAlapszabaly170929.pdf422.38 KB