MTM-Vizuális ellenőrzés

DeutschMTM-Sichtprüfen auf Deutsch / MTM Visual Inspection in EnglishEnglish

Az MTM-Vizuális ellenĹ‘rzés a gyakorlatban kipróbált MTM-építĹ‘elem rendszer, mely teljes mértékben teljesíti az ipari vizsgálati tevékenységek kialakításához és elĹ‘írásához szükséges követelményeket.
Egy vizsgálati intervallum építĹ‘elemei nem csak a „vizsgálati terület mérete”, a ”szem beállítása” és a „tekintetfordítás” befolyásoló tényezĹ‘kbĹ‘l határozhatók meg, hanem tartalmaznak mentális folyamatokat is, mint a látás, felismerés és döntés.
A szemináriumon ismertetett adatok a legújabb munkatudományos és orvosi ismereteken alapulnak.

 

Vizuális ellenĹ‘rzés

A fejlesztés céljai:

 • a vizsgálati módszer reprodukálhatósága
 • szükséges pontosság
 • üzemen kívüli alkalmazhatóság
 • kis adatmennyiség
 • módszernívó figyelembe vétele

 

Az alkalmazás céljai:

 • folyamatleírás
 • módszerleírás
 • elĹ‘írt idĹ‘ meghatározás
 • munkarendszer kialakítás

 

Aki egy vállalatnál tervezéssel, irányítással és vizuális vizsgálati tevékenységek értékelésével foglalkozik, tudja, hogy az ilyen emberi megítélési és döntési műveletektĹ‘l függĹ‘ tevékenységek idĹ‘beli értékelése nehéz.
A „tekintetfunkciókra” ismert MTM-építĹ‘elemek csak korlátozottan alkalmasak a gyakorlati alkalmazásra, mivel csak egyszerű igen/nem döntéseket fednek le.

A vizuális vizsgálati tevékenységeknél a kivitelezĹ‘vel szemben támasztott követelmények igen gyakran komplexebbek. A dolgozóknak egy vizsgálati műveleten belül gyakran kell több hibafajtát megkülönböztetni, és abból adódóan különbözĹ‘ tevékenységeket végrehajtani, mint pl. hibafajták szerinti válogatás, vagy meghatározott hibák kijavítása.

Így a következĹ‘ kérdések tehetĹ‘k fel:

 • Milyen kritériumok szerint dönthetĹ‘ el, hogy csupán szemmel felismerhetĹ‘k a vizsgálati jellemzĹ‘k, ill. mikor van szükség nagyító vagy akár mikroszkóp alkalmazására,
 • Hogyan értékelhetĹ‘ idĹ‘vel a nagyítóeszközökkel, mint lupék, mikroszkópok vagy monitorok, végzett munka?
 • Hogyan írhatók le azok a követelmények, amelyeket a dolgozók által felismerendĹ‘ hibák támasztanak?
 • Olyan-e a vizsgáló munkahely kialakítása, hogy a dolgozó egyáltalán teljesíteni tudja ezeket a gyakran igen magas követelményeket?

 

Az ilyen problémák megoldására alkalmas eszköz az MTM-Vizuális ellenĹ‘rzés.

 

Célcsoport: TervezĹ‘k, munkaelĹ‘készítĹ‘k, valamint minden olyan munkatárs, aki vizsgálati feladatok ellátására szolgáló munkahelyek ergonómiai és gazdasági kritériumok szerinti tervezésével és felszerelésével, a vizuális ellenĹ‘rzési tevékenységek idĹ‘beli értékelésével foglalkozik.
Oktatók:

MTM-Instuktorok, tanácsadók, több évtizedes tapasztalattal rendelkezĹ‘ szakemberek.

Tanórák száma: 24
Tanúsítvány: MTM-Hungária Egyesület  MTM-Vizuális ellenĹ‘rzés részvételi igazolás (MTM-Sichtprüfen)

A szeminárium tartalma:

A vizsgálati feladatok kialakításához a szeminárium a következĹ‘ témákat tárgyalja:

 • az adatrendszer alkalmazásának elĹ‘feltételei
 • vizsgálati feltételek kialakítása
 • a vizsgálati feladat leírása
 • testtartás / látószög
 • a szemizmok elfáradásának kiküszöbölése, enyhítése
 • optikai segédeszközök alkalmazása
 • látási feltételek, megvilágítás, szem-tárgy távolság
 • vizsgálati megbízások idĹ‘tartama és gyakorisága
 • vizsgálati feladatok betanítása

 

A szeminárium számos gyakorlati példát tartalmaz.

Minden résztvevĹ‘nek magával kell hozni egy, de maximum 2 vizsgálati tárgyat a saját praxisából, lehetĹ‘leg dokumentációval együtt, ami leírja a vizsgálati feladatot és vizsgálati jellemzĹ‘ket, munkahelyi fotót, hibastatisztikát, stb.

 

Szeminárium lezárása:

A szeminárium a vizuális ellenĹ‘rzési feladat megoldásával fejezĹ‘dik be. Az aktív közreműködés alapján kapnak a résztvevĹ‘k eredményes részvételi igazolást.

 


Helyszín: 1067 Bp., Csengery u. 78.
Tanfolyami díj: 600 €* + Áfa
 IdĹ‘pont:

2020.10.19-20(21)., 2(3)** nap, 9-17 óráig

A szeminárium nyelve: magyar

* vagy az ennek megfelelĹ‘ forint összeg a számla kiállításkori MNB közép árfolyamon

** amennyiben a résztvevĹ‘k száma nem éri el a 8 fĹ‘t vagy a résztvevĹ‘k által képviselt vállalatok a száma a 3-at az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a képzést 2 napban tartsa. Ez esetben a képzési díj nettó 100€/fĹ‘vel csökken.

Minden résztvevĹ‘ hozzon magával zsebszámológépet, vonalzót, ceruzát, radírt és példaként egy vizsgálati tárgyat!