Munkabetanítás

Betanítók és gyártáselĹ‘készítĹ‘k képzése

 

A résztvevĹ‘k a tanfolyamon elsajátítják a hatékony és gyors betanítás tervezéséhez, elĹ‘készítéséhez és kivitelezéséhez szükséges standard technikákat, módszereket, a betanítási tervek gyakorlatban történĹ‘ alkalmazását. Olyan módszertanokat ismernek meg és gyakorolnak be, melyek munkájuk hatékonyságát igazoltan nagyban javítják.

 

Munkabetanítás

Képzési cél: A munkabetanítás módszerének alkalmazási készség szintű elsajátítása. Ezen belül:

 • A betanítás elĹ‘feltételeinek és nehézségeinek megértése
 • Munkabetanítási feladatok tervezése munkaerĹ‘-fejlesztési terv alapján
 • Betanítási tervek készítése
 • Tanítás-technikák
 • Munkabetanítás (nemzetközi) standard módszer felhasználásával
 • MinĹ‘séget befolyásoló tevékenységek betanítása
   

RésztvevĹ‘k: 8-10 fĹ‘/csoport (maximum 12 fĹ‘/csoport)

 

Célcsoport: Betanítók és gyártás-elĹ‘készítĹ‘k
Oktatók:

Az MTM-Szövetség és a REFA tanári szakképesítésével rendelkezĹ‘ több évtizedes üzemi szakmai tapasztalattal rendelkezĹ‘ tanácsadók, oktatók.

Tanórák száma: 24 + igény szerint 16 óra üzemi gyakorlat
Tanúsítvány: Részvételi igazolás

A szeminárium tartalmi súlyponjai:

A betanítás pedagógiai, oktatástechnikai megalapozása

 • KezdettĹ‘l helyesen: minĹ‘ségképesség és hatékonyság megalapozása a folyamatkialakításban
 • A munkabetanítás gazdasági, emberi és szervezési céljai, elĹ‘nyei és mellĹ‘zésének hátrányai
 • Az emberi tanulási formák, a tanulás fogalma, folyamata
 • A tanítás és a tanulás elĹ‘feltételei – követelmények, stílusok, magatartásformák
 • A betanulás elĹ‘rehaladásának értékelése

Betanítás-technológia

 • A betanítás -standard programja
 • Programozott munkabetanítás-tervezési és kivitelezési módszerek megismerése, elsajátítása és begyakorlása esetpéldák irányított és önálló megoldásán keresztül

- A betanítás tervezése, elĹ‘készítése

- Betanítási követelmények meghatározása

- A tanulás közbensĹ‘ és végsĹ‘ ellenĹ‘rzési módszerei, ezek tervezése és használata

- A betanítás standard módszerei

- Betanítási tervek készítése

 • Az analitikus betanítási eljárás (tempó-tréning)
 • MunkaerĹ‘-gazdálkodási terv
 • Betanítási tervek készítése

 

Képzés lezárása:

A tanfolyamot írásbeli és gyakorlati tudás-felmérés zárja, mely elméleti és gyakorlati feladatokat egyaránt tartalmaz.

 


Helyszín: A megrendelĹ‘ telephelye, a képzést kizárólag kihelyeztt formában tartjuk
Tanfolyami díj: Az üzemi gyakorlat függvényében
 IdĹ‘pont:

Megrendelővel egyeztetett időpontban

A szeminárium nyelve: magyar

Amennyiben felkeltettük érdeklĹ‘dését kérem, keressen elérhetĹ‘ségeinken!