Munkahely kialakítás workshop

 

Képzési cél: munkahelyek tervezéséhez és kialakításához szükséges munkakialakítási, mozdulatgazdaságossági, ergonómiai és munkaszervezési módszerek megismerése.

MunkabetanításA tananyag kiválasztása, a tematika összeállítása és a képzési idĹ‘tartam meghatározása elsĹ‘sorban az ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetĹ‘ségeinek bemutatását, megismerését, megértését, a résztvevĹ‘k szemléletének formálását szolgálja oly módon, hogy a megszerzett ismereteket hasznosítani tudják napi munkájuk során.
Ennek megfelelĹ‘en a résztvevĹ‘k:

 • értsék a módszerek használatának célját;
 • ismerjék meg és tudják használni munkájuk során a munkahelyek tervezéséhez, kialakításához, vagy racionalizálásához szükséges
  • mozdulatelemzési,
  • munkakialakítási,
  • mozdulatgazdaságossági,
  • ergonómiai és
  • munkaszervezési technikákat.
 • képesek legyenek a munkafolyamatok és a munkahelyek szervezési-munkagazdasági szempontból legkedvezĹ‘bb kialakítására és beüzemelésére;
 • képesek legyenek felismerni és elkerülni a munkahelyek tervezése, kialakítása, vagy racionalizálása során azokat a veszteségforrásokat, amelyek kedvezĹ‘tlenül befolyásolják a munkarendszer hatékonyságát.
   
Célcsoport: munkahely-kialakítással foglalkozó szakemberek
RésztvevĹ‘k: maximum 10 fĹ‘/csoport
Oktatók:

Az MTM és a REFA tanári szakképesítésével rendelkezĹ‘ több évtizedes üzemi szakmai tapasztalattal rendelkezĹ‘ tanácsadók, oktatók.

IdĹ‘tartam: 24 óra 
Tanúsítvány: Részvételi igazolás
Engedélyszám: A Nemzeti Szakképzési és FelnĹ‘ttképzési Hivatal a képzést E-001309/2015/D002-es számon tartja nyilván.

A workshop tematikája:

 

 • A munkahelytervezés és -kialakítás keretei. Értékfolyamat
 • Az egyén, az egyéni teljesítmény és az együttműködés hatása az üzemi tevékenység eredményességére
 • Az üzemi munkafolyamatok tervezése, irányítása, tagolása
 • Mozdulatfolyamat a munkavégzés során
 • Folyamat- és munkahely kialakítás
 • Ergonómiai munkahely kialakítás
 • Mozdulatfolyamatok kialakítása és javítása (nyúlás, megfogás, mozgatás, elhelyezés)
 • Munkafolyamat-kialakítás
 • Gyakorlati alkalmazások
  • Kijelölt, működĹ‘ munkahelyek elemzése, racionalizálási lehetĹ‘ségeinek kidolgozása, lehetĹ‘ség szerint racionalizálása kipróbálással, beüzemeléssel, összehasonlító mérésekkel.
  • Kijelölt új munkafeladatokhoz munkahelyek megtervezése, lehetĹ‘ség szerint kipróbálással, beüzemeléssel.

  


Helyszín: A megrendelĹ‘ telephelye, a képzést kizárólag kihelyezett formában tartjuk
Tanfolyami díj: Az igényelt üzemi gyakorlat  függvényében
Időpont:

Megrendelővel egyeztetett időpontban