Optimális munkarendszer kialakítás MTM-UAS alapokon

Mint minden vállalat, úgy az OBO Bettermann Hungary Kft. számára is fontos a hatékonyság. A nagymértékű beruházások mellett, az MTM „KezdettĹ‘l helyesen!” elve egyaránt hozzájárul a manuális folyamatoknál tapasztalható veszteségek megszűntetéséhez. A darabidĹ‘k csökkentésén túl, a munkafeltételek minĹ‘ségének javítására, valamint a foglalkozási megbetegedések elleni védelemre törekszik.
A vizsgált munkarendszerben elĹ‘állított termékek hosszabb ciklusú munkafolyamatokat tartalmaznak. A termékcsoport éves fogyása meghaladja a 10.000db-ot. A munkarendszer ellátására a hozó elv érvényesül, vagyis a dolgozó maga készíti be a felhasználásra kerülĹ‘ alkotóelemeket. A termék összeszereléséhez közel 30db alkatrész szükséges, melyek méretben igen eltérĹ‘ek. Egyes munkadarabok súlya a 1,5kg-ot is elérheti.
A sorozatgyártásban szerelt termékek munkahelyét MTM-UAS módszerrel vizsgáltam.
Az analizálást a kiegyensúlyozatlan gyártási idĹ‘k, az ebbĹ‘l eredĹ‘ dolgozói nyomás, valamint a felesleges mozdulatok sokasága indokolja.

A kiinduló termelési folyamat három részbĹ‘l tevĹ‘dik össze.

 1. Csatlakozó tartó elemének szerelése.
 2. Szerelvény beépítĹ‘ egység alsó részének összeállítása 
  (az 1. pontban szereplĹ‘ tartó beépítésével).
 3. Késztermék összeillesztése, csomagolás.

 

A diagram az egyes munkaállomások idĹ‘szükségletét mutatja be. A munkahelyeket egymáshoz viszonyítva, valamint az ütemidĹ‘t is figyelembe véve jelentĹ‘s különbségeket tapasztalunk. A kiegyensúlyozatlanság több, értéket nem teremtĹ‘ folyamatot eredményez, melyek közé a felesleges mozdulatok, a készletek, valamint a munkahelyek közötti várakozás tartozik. Ennek következtében a dolgozók túlterheltsége jellemzĹ‘.
Az MTM-UAS alapú elemzés során kiderült, hogy a beszerelésre kerülĹ‘ alkatrészek nagy része az optimális távolságtartományon kívül esik, a felvétel és elhelyezés esete nehéz, továbbá sok a testmozdulat.
A szerelvény beépítĹ‘ egység alsó részének összeállítását az alábbi ábra szemlélteti.

Szerelvény beépítĹ‘ egység alsó részének összeállítása - tény

A munkarendszer sajátosságai közé tartozik:

 • az apró alkatrészek kevert elhelyezése;
 • pufferek a munkaasztalon;
 • járás 3-5 méteren belül, valamint hajlás.

További kihívást jelentĹ‘ tényezĹ‘k az alkatrészek-, valamint a tárolók méretei. Mindezek optimalizálására törekedve, valamint ergonómiai szempontokat figyelembe véve készült el az új munkarendszer.
Javaslatomban a korábbi három munkahelyet négyre bĹ‘vítve, egydarabos áramlás érhetĹ‘ el.
A teljes folyamat részeit:

 1. a szerelvény beépítĹ‘ egység alsó részének összeszerelése;
 2. az alsó és felsĹ‘ rész összeillesztés (késztermék elĹ‘állító munkahely);
 3. valamint a csomagolás képezi.

 

A késztermék összeállító munkaállomás feladata a korábbi munkarendszer 1. elemével bĹ‘vül, miközben a csomagoló tevékenység különálló műveletté válik. Ahhoz, hogy közel azonos gyártási idĹ‘ket érjünk el, a késztermék elĹ‘állító munkahelyet megduplázása, valamint a csomagoló műveletet anyagbekészítéssel történĹ‘ kiegészítése ajánlott.
A munkaasztaloknál elhelyezett, görgĹ‘vel ellátott anyagtároló polcrendszer lehetĹ‘vé teszi a munkadarabok 50cm-nél közelebbi felvételét, valamint alkalmazásával a testmozdulatok jelentĹ‘s része megszűnik. Csökken a helyigény, hiszen az anyagtároló palettákra nincs szükség a munkarendszerben.
A félkész termékek továbbítását gravitációs görgĹ‘pálya biztosítja. Használatával a termékek elhelyezése egyszerűsödik, kevesebb testmozdulattal számolhatunk. A rendszerben található készletek mennyisége visszaszorul. A várakozási idĹ‘ értékteremtĹ‘ folyamattá válik.
A csomagoló munkaállomáson használt palettaemelĹ‘, a teherkezelésbĹ‘l eredĹ‘ kockázatok csökkentését eredményezi.
A következĹ‘ ábra az új alsó rész összeszerelĹ‘ munkahelyet vázolja, az imént leírt irányelveket követve.

Szerelvény beépítĹ‘ egység alsó részének összeállítása - terv

A tervezett munkarendszerben 48%-kal gyorsabban készíthetĹ‘ el a termék. Ezen felül a korábban meghatározott ütemidĹ‘ 35%-kal minimalizálható.
Az anyagtároló polcrendszer, valamint görgĹ‘pálya beszerzését, illetve a bérköltség változását egyaránt figyelembe véve, a beruházás rövid idĹ‘n belül megtérül.

Összegezve az új termelési rendszer elĹ‘nyeit kijelenthetĹ‘, hogy:

 • a sikeres ütemidĹ‘ kiegyenlítéssel megvalósítható az egydarabos áramlás, mellyel kiiktatható az operátorok túlterhelése;
 • MTM analízissel a felesleges mozdulatok felismerhetĹ‘ek, valamint redukálhatóak;
 • az alkatrészek helyének meghatározásával rendezett munkakörnyezetet teremthetünk;
 • a monotonitás elkerülése rotációval biztosítható;
 • a betanulási idĹ‘, valamint a begyakorlottság elérése a lehatárolt, gyakran ismétlĹ‘dĹ‘ folyamatok által rövidíthetĹ‘;
 • a munkavégzés minĹ‘sége javítható, csökkenthetĹ‘ a selejt gyártásának kockázata;
 • a termékcsoport további tagjainak gyártására is lehetĹ‘séget ad, melynek révén speciális munkahely teremthetĹ‘.

 

Naszvadi Viktória
MTM-Alkalmazó