Production management - Termelésirányítási módszertan

Termelésirányítók és gyártás-elĹ‘készítĹ‘k részére

 

Production management - Termelésirányítási módszertan

Képzési cél: A mennyiségi és minĹ‘ségi követelmények meghatározásához és teljesítéséhez szükséges termelés-szervezési, -tervezési, -irányítási, ösztönzési, motiválási és mérési módszerek megismerése.

A cégvezetés elvárásainak megfelelĹ‘en a tananyag kiválasztása, a tematika összeállítása és a képzési idĹ‘tartam meghatározása elsĹ‘sorban a német termelésszervezési, termeléstervezési és termelésirányítási ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetĹ‘ségeinek bemutatását, megismerését, megértését, a résztvevĹ‘k szemléletének formálását szolgálja oly módon, hogy a megszerzett ismereteket hasznosítani is tudják napi munkájuk során.

 

Ennek megfelelĹ‘en a résztvevĹ‘k:

 • Megtanulják alkalmazni a feladatfelbontás és feladatszintézis technikáját, amellyel képesek:
  • lebontani az összfeladatokat elemi műveletekig, feladatokig,
  • kezelni a feladatstruktúrákat és azok adatait,
  • hozzárendelni a végrehajtási funkciókat, a végrehajtókat és a végrehajtási feltételeket,
  • az elemi feladatokból felépíteni és optimalizálni a munkafolyamatokat.
 • Megértik a normatív követelmények meghatározásának célját és módszerét,
 • Megismerik a követelmények meghatározásához szükséges adatmegállapítási technikákat*,
 • Használni tudják munkájuk során
  • a normaidĹ‘ket,
  • a tervidĹ‘-katalógusokat,
  • a munkaerĹ‘- és üzemeszköz-hasznosítás mutatószámait,
 • Meg tudják határozni munkájuk során a rendelkezésükre bocsátott adatok felhasználásával
  • a T megbízási, a TbB foglaltsági és a TD átfutási idĹ‘ket
  • a szalagszerű gyártáshoz a legcélszerűbb munkamegosztást és ütemidĹ‘t
 • Megismerik a legfontosabb munkafázisok befolyásoló tényezĹ‘it, és azok hatását a kivitelezési idĹ‘re.
 • Képesek lesznek felismerni és elkerülni a termelés elĹ‘készítése és irányítása során azokat a veszteségforrásokat, amelyek kedvezĹ‘tlenül befolyásolják az üzem eredményességét
 • Megtanulják a legalapvetĹ‘bb üzemgazdasági fogalmakat, tudják, hogy azokat hogyan képesek közvetlenül összekapcsolni napi munkavégzésükkel.
   

* Cél az adatmegállapítási technikák módszereinek megismerése, de nem cél ezek – vagyis az idĹ‘megállapítási, idĹ‘mérési módszerek - alkalmazói szintű elsajátítása. Erre a Standard folyamat- és idĹ‘megállapítás - IE Basic (Industrial Engineering Alapok) képzésen van lehetĹ‘ség.

 

Célcsoport: a termelést tervezĹ‘, elĹ‘készítĹ‘ és végrehajtó, támogató folyamatok, szakterületek vezetĹ‘i és szakemberei, különös tekintettel a folyamattervezĹ‘kre, munkahely-kialakítókra, termelés közvetlen és közvetett irányítóira, a termelésprogramozás, a kapacitásgazdálkodás, a kapacitástervezés és a logisztika területeire.
Oktatók:

Az MTM-Szövetség és a REFA tanári szakképesítésével rendelkezĹ‘ több évtizedes üzemi szakmai tapasztalattal rendelkezĹ‘ tanácsadók, oktatók.

Tanórák száma: 40-80, az igényelt üzemi gyakorlat és témaköröktĹ‘l függĹ‘en
Tanúsítvány: Production management - Termelésirányítási módszertan tanusítvány

Témakörök:

 

1) A termelési feladat (mit kell létrehozni?)
2) A termelési feladat végrehajtása (hogyan kell létrehozni?)
3) Munkarendszer, rendszerek kapcsolatai (hol, milyen keretfeltételekkel kell létrehozni?)
4) A munkaidĹ‘ és a kapacitásidĹ‘ tervezése (milyen erĹ‘forrás-szükségletekkel, mennyi idĹ‘ alatt kell létrehozni?)

 • IdĹ‘megállapítási módszerek
 • Megbízás független műveletterv, ütemterv

5) Munkahely- és munkamódszer kialakítás
6) Folyamatstruktúrák, anyagáramlás, folyamatábrázolás
7) Ütemmeghatározás folyamatos (szalagszerű) munkánál
8) Kapacitásgazdálkodás

 • Kapacitásszükséglet meghatározás
 • Anyagszükséglet meghatározás
 • HatáridĹ‘ tervezés – gyártási program

9) Az önköltség, a hozzáadott érték és az idĹ‘-ráfordítás kapcsolata a teljesítmény-elĹ‘állítás során

 • Az idĹ‘- és kapacitásgazdálkodás hatása az üzem eredményességére
 • Esetpéldák megoldása (önköltség-kalkuláció, eltéréselemzés, megtérülés)

10) Konzultáció

 • A kijelölt feladatok kidolgozásának, illetve befejezésének megbeszélése,
 • Módszertani útmutatás, segítés (kiscsoportos munka)

11) Vizsga, értékelés

 


Helyszín: A megrendelĹ‘ telephelye, a képzést kizárólag kihelyeztt formában tartjuk
Tanfolyami díj: Az igényelt üzemi gyakorlat és témakörök függvényében
 IdĹ‘pont:

Megrendelővel egyeztetett időpontban

A szeminárium nyelve: magyar

Amennyiben felkeltettük érdeklĹ‘dését kérem, keressen elérhetĹ‘ségeinken!