ProKon

Szereléshelyes konstrukció

Deutsch  ProKon  English

 Összeszerelés során a racionalitás mértékének kulcsszerepe van a termelésben. A termék gyártási-szerelési költsége azonban már a tervezés során - beleértve a konstrukciót (termékkialakítást) is - túlnyomórészt meghatározásra kerül.

ProKon

 

Mivel a költségek elkerülése fontosabb, mint azok utólagos csökkentése, a termelés és összeszerelés-kompatibilis termékkialakítás különösen rövid fejlesztési- és életciklus esetén nélkülözhetetlen. Az összeszerelés-kompatibilis termékkialakításra vonatkozó gyártási szempontokat már a kezdeti lépésekkor gondosan figyelembe kell venni.

 

A ProKon egy elemzĹ‘ eszköz, mely lehetĹ‘vé teszi a konstruktĹ‘r számára már a termékfejlesztés fázisában, hogy értékelje az összeszerelendĹ‘ alkatrészek/komponensek összeszerelhetĹ‘ségét. Az elemzés ötletet ad a konstrukció fejlesztéséhez/javításához.

 

Alkalmazási célok:

  • A szerelési nehézségekhez vezetĹ‘ konstrukció gyenge pontjainak felismerése és értékelése
  • Impulzust ad a termékkonstrukció célirányos optimalizálásához

Prokonnal leírható egy termék szerelési folyamata egyedi alkatrészekbĹ‘l és szerelvényékbĹ‘l. Az ennek során ható befolyásoló tényezĹ‘ket a konstrukció szempontjából szerelési nehézségként definiálják és értékkel látják el.

Valamennyi nehézség egyedi értékének összege egy komplett termék szerelésénél lehetĹ‘vé teszi a konstrukció minĹ‘ségének értékelését a szerelési alkalmasságára vonatkozóan.

A ProKon szabálytípusok ismertetése a gyakorlatból vett termékpéldák és standardizált példák alapján történik. A közvetlen gyakorlati felhasználás elĹ‘segítése érdekében szükséges, hogy a részvevĹ‘k hozzanak saját gyakorlatukból vett konstrukciós példákat ill. feladatokat.

 

A szeminárium célja: az intenzív szeminárium a szereléshelyes konstrukció elsajátítását szolgálja, gyakorlati alkalmazási példák alapján.

 

RésztvevĹ‘k: maximum 15 fĹ‘/csoport

 

Célcsoport: TermékfejlesztĹ‘k, konstruktĹ‘rök, gyártásfejlesztĹ‘k, gyártástervezĹ‘k és gyártáselĹ‘készítĹ‘k. Az MTM eljárás ismerete elĹ‘nyt jelent, de nem szükséges
Oktatók:

A DMTMV által kvalifikált oktatók, tanácsadók, több évtizedes tapasztalattal rendelkezĹ‘ szakemberek.

Tanórák száma: 2 nap, napi 10 tanóra, összesen 20 tanóra
Tanúsítvány: Részvételi igazolás

Az eredményes lezárás a további négy modullal együtt elĹ‘feltétele az „MTM-Mérnök” diploma elnyerésének.


A szeminárium tartalma:

  • Szerelési folyamatok befolyásoló tényezĹ‘inek leírása
  • A várható szerelési ráfordítás megállapítása
  • Konstrukció javítási javaslatok kidolgozása
  • Alkalmazási példák és gyakorlatok

A szeminárium résztvevĹ‘i a szeminárium lezárása után képesek önállóan ProKon elemzéseket végrehajtani és a különbözĹ‘ konstrukciós megoldásokat értékelni. Felismerik a lényeges szerelési nehézségeket és képesek a termékeket szisztematikus optimalizálni a lehetĹ‘ legkorábbi döntési idĹ‘pontra.

 

A szabálytípusokat feldolgozása gyakorlati példákon keresztül történik. Ezért a gyakorlati felhasználás elĹ‘segítése érdekében, kérjük a részvevĹ‘ket, hozzanak magukkal konkrét a konstrukcióval (termékkialakítással) kapcsolatos példákat/feladatokat.

 

Képzés lezárása:

Az aktív közreműködés alapján kapnak a résztvevĹ‘k eredményes részvételi igazolást.

 


Helyszín: A megrendelĹ‘ telephelye, a képzést kizárólag kihelyeztt formában tartjuk
Tanfolyami díj: Az üzemi gyakorlat függvényében
 IdĹ‘pont:

Megrendelővel egyeztetett időpontban

A szeminárium nyelve: magyar

Amennyiben felkeltettük érdeklĹ‘dését kérem, keressen elérhetĹ‘ségeinken!


Minden résztvevĹ‘ hozzon magával zsebszámológépet, vonalzót, ceruzát, radírt és konkrét a konstrukcióval (termékkialakítással) kapcsolatos példákat/feladatokat!