MTM-MEK

DeutschMTM-MEK auf Deutsch / MTM-MEKin EnglishEnglish

Az Amerikai Egyesült Államokban kifejlesztett MTM (Methods-Time Measurement) módszer  a kézi munkafolyamatok optimalizálását, optimális kialakítását szolgálja. Segítségével jelentĹ‘s termelékenységnövekedés érhetĹ‘ el, a munkavégzés megkönnyítésével egyidejűleg. Az MTM-MEK tipikus alkalmazási területei: karbantartás, elĹ‘készítés, átállási és szerelési folyamatok; továbbá egyedi és kissorozat gyártási tevékenységek az acél- és gépgyártás területén vagy az építĹ‘iparban.

 

Célcsoport: Szakemberek  és  vezetĹ‘k  az  Industrial  Engineering,  a  folyamatmenedzsment,  a tervezés, idĹ‘gazdálkodás, gyártástervezés és gyártásirányítás, termék- és üzemeszköz-konstrukció területérĹ‘l.
A szeminárium célja: Az egyedi és kissorozat gyártásra manuális  munkafolyamatainak  optimalizálására,  elemzésére szolgáló MTM-MEK eljárás alkalmazási készség szintű elsajátítása, melynek  révén  a  résztvevĹ‘ képes a termékek, munkahelyek, valamint munkafolyamatok racionalizálására, nemzetközileg egységes, standard követelmények meghatározására. A MEK alkalmazása hosszú vagy nem-ciklikus munkafolyamatok esetén ajánlatos, ahol termékek megbízás orientált gyártása nem jellemzĹ‘, a munkafeladatok és az ismétlĹ‘dés gyakorisága folyamatosan változik, a begyakorlottság alacsonyabb.
Jelentkezési feltétel: MTM-1 Alap tanúsítvány
Oktatók: MTM-Instuktorok, tanácsadók, több évtizedes tapasztalattal rendelkezĹ‘ szakemberek.
Tananyag: MTM-MEK tananyag (magyarul)
Tanórák száma: 40
Tanúsítvány: MTM-MEK tanusítvány magyarul + Német MTM-Egyesület MTM-MEK Zeugnis németül/angolul.

A tanfolyam tematikája:MEK

1. Az MTM-MEK eljárás kifejlesztése és felépítése

  • MTM-MEK kifejlesztése 
  • Adattömörítés, módszernívó és elemzĹ‘ rendszer 

 

2.Gyakorlati munka az MEK-alap- és standard műveletekkel

  • Elemzési technika, adat-kártya 
  • Felvétel és elhelyezés 
  • Segédeszköz kezelés, működtetés 
  • Mozdulatciklusok, testmozdulatok, vizuális ellenĹ‘rzés 
  • MEK-Standard műveletek 
  • Gyakorlati feladatok a kialakításhoz és adatmegállapításhoz, (film)elemzések

 

Záróvizsga

 


Helyszín: 1067 Bp., Csengery u. 78.
Tanfolyami díj: 850 € + Áfa / fĹ‘*
 IdĹ‘pont:

2020.04.15-17. és 23-24., 5 nap, 9-17 óráig.

Jelentkezési határidĹ‘: legkésĹ‘bb a kezdési idĹ‘pont elĹ‘tt 7 nappal

* vagy az ennek megfelelĹ‘ forint összeg a számla kiállításkori MNB közép árfolyamon