Kezdettől helyesen! - a tervezés súlypontja

Az MTM gondoskodik a teljes folyamatlánc optimalizálásáról. Ez döntĹ‘ versenyelĹ‘nyt biztosít.

A racionalizálási lehetĹ‘ségek - a gyártási folyamat automatizálásával, lean-menedzsment módszerekkel, vagy digitális technológiák bevezetésével - potenciálja mára egyre kisebb. Az ületi elvárások azonban nem csökkentek. Az MTM reagált erre a kihívásra, és olyan rendszereket dolgozott ki, melyek hasznosítják a kialakítási potenciálokat:

 

A jövĹ‘ költségeit már ma el kell kerülni
Az MTM már a konstrukciós fázisban gondoskodik a szerelésbarát és kedvezĹ‘ költséggel elĹ‘állítható termékekrĹ‘l. A különbözĹ‘ munkamódszerek hatékonysága is gyorsan felülvizsgálható MTM-mel - már a tervezési fázisban. Így MTM-mel felismerhetĹ‘k a költségokozók, és minden nem értékteremtĹ‘ folyamatalkotórész.

 

IdĹ‘adatok a termelés megkezdése elĹ‘tt
MTM standardizált építĹ‘elemeivel termelési folyamatok elĹ‘re leképezhetĹ‘ek, ezáltal idejük meghatározható.

 

Tájékozódás világos struktúrák révén
MTM-mel elérhetĹ‘ a munkatársak kritikus, analitikus és módszeres együttgondolkodása. Összekapcsolja és koordinálja az átfogó termelési rendszerben a vállalat valamennyi javítási stratégiáját. Ez megakadályozza a súrlódási veszteségeket.

 

Az MTM standardokat teremt
Az MTM-rendszerek nemzetközileg egységesen kódolt folyamatelemekbĹ‘l állnak. Ez a világ bármely helyszínén garantálja a reprodukálható folyamatleírást.

 

IdĹ‘- és költségmenedzsment bitekben és bájtokban.
Az MTM-tulajdonú TiCon®-szofvert kitűnĹ‘en használhatják a tervezĹ‘k és munkakialakítók: az idĹ‘- és munkagazdálkodás PC-n történĹ‘ elemzésének és optimalizálásának eszközeként a TiCon®-al folyamatelemek tervezhetĹ‘k, tömöríthetĹ‘k, és hatékonyan alkalmazhatók.

 

Az átfogó termelési rendszer (GPS)

Az MTM lehetĹ‘vé teszi a teljes értékteremtési lánc kialakítását. Csak az átfogó alkalmazás biztosít tartósan sikert.

 

Hibaforrások kiküszöbölése
Az MTM-folyamatépítĹ‘elemek alkalmazása támogatja a tervezĹ‘t kialakítási feladataiban–egy mindenki számára érthetĹ‘ leírást ad. Így minimalizálja a betanulási idĹ‘t, és megfelelĹ‘ minĹ‘séget biztosít már kezdettĹ‘l kezdve.

 

A munkatársak kompetenciájának kihasználása
Az MTM bevonja a munkatársakat minden optimalizálási stratégiába. Ez növeli az intézkedések elfogadását, azonosulást a vállalattal és a motivációt. Cél a dolgozók kompetenciájának, mint forrásnak felhasználása a célszerűbb megoldások kidolgozásához.

 

Terhelések csökkentése, munkapotenciálok kihasználása
Az MTM gondoskodik az ergonómiai munkakialakításról. Ez lényegesen csökkenti a munkából adódó megbetegedésekre visszavezethetĹ‘ távolléti idĹ‘ket, és csökkenti a költségeket. A folyamat standardok a munkatársak magasabb megelégedettségéhez és teljesítménykészségéhez vezetnek.