10. Industrial Engineering Szakmai Nap összefoglaló

Az MTM Hungária Egyesület 2019. november 15-én rendezte a 10. Industrial Engineering Szakmai Napot Bugyin.
Rendezvényünkön részt vett több mint 50 fĹ‘, akik közül sokan a tavalyi rendezvényen is ott voltak, meghallgathatták hazai és külföldi vállalatok szakembereinek tapasztalatait és megoldásait.

 

Célunk olyan gyakorlati megoldások bemutatása volt, melyek rávilágítanak arra, hogy az MTM módszerek alkalmazásával (akár más gyártásfejlesztési módszerekkel ötvözve) milyen eredmények érhetĹ‘ek el, és általa milyen elĹ‘nyökhöz jut a vállalat.
Az elĹ‘adások keretében körbejártuk - elméletben és gyakorlatban -, hogy milyen eszközökkel valósítható meg az egészségesebb és hatékonyabb munkavégzés. Hogyan integrálható a vállalati kultúrába, folyamatokba az MTM.

A képre klikkelve láthatóak az eseményrĹ‘l készült képek

 

A rendezvény házigazdája - tagvállalatunk -, az OBO BETTERMANN Hungary Kft. képviseletében Strauss Pierre cégvezetĹ‘ köszöntötte a résztvevĹ‘ket. Pierre levezetĹ‘ elnökként vállalata rövid bemutatását követĹ‘en felvezette az elĹ‘adókat, illetve elĹ‘adásuk után kérdéseket intézett hozzájuk.

ElsĹ‘ként Hanner Matthew, a Techniplas LLC. globális MTM és gyártási kiválóság menedzsere mesélte el, milyen kihívásokkal szembesült az MTM bevezetésével egy olyan világcégnél, melyhez azért hívták, hogy tapasztalt szakemberként hatékony(abb) termelést valósítson meg. Tapasztalata sokunk munkáját elĹ‘segítheti.

A második külföldi elĹ‘adó Franz Coriand a DMTM Gmbh értékesítési és támogatási vezetĹ‘je volt, aki egy IKEÁ-s fiók összeszerelésének példáján prezentálta az új MTM EasyTime alkalmazás magyar verzióját. A felhĹ‘ alapú szoftverrel könnyedén megtudható, hogy mennyi idĹ‘t vesz igénybe a termelésedben az alkatrészek összeszerelése a darabjegyzék vagy a folyamatok kiválasztásával, továbbá az is, hogy profi szakemberek és munkaszervezési megoldások igénybevételével ez mennyivel csökkenthetĹ‘.

A kávészünetet követĹ‘en az OBO BETTERMANN Hungary Kft. részérĹ‘l Naszvadi Viktória egy szerelvény beépítĹ‘ egység összeszerelésén keresztül - közérthetĹ‘en és lényegretörĹ‘en - mutatta meg, hogy miként használják vállalatánál az MTM eljárást a munkarendszerek hatékonyságának, és egyidejűleg a dolgozók munkafeltételeinek javítására.

Kondor Norbert a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) munkavédelmi szakértĹ‘je mesélt elhivatottan arról, hogy az elmúlt idĹ‘szak kormányzati intézkedései miként hatottak a szakszervezetek érdekérvényesítĹ‘ képességére és a hazai munkavédelemre. Milyen a szakszervezetek szerepe a munkakörülmények és a munkabiztonság kialakításában.

 Az ebédszünetben a gasztronómiai élvezetek mellett alkalom nyílt a kapcsolatépítésre. Új és régi partnereink, valamint korábbi tanfolyamaink résztvevĹ‘i örömmel üdvözölhették egymást és az elĹ‘adókat. Feltehettek kérdéseket, melyekre az elĹ‘adások után már nem volt lehetĹ‘ségük.

Ötödikként Kecskés Zsolt és Kecskeméti Emil, az Infineon Technologies Cegléd Kft. ipari mérnökei a közelmúltban bevezetésre került Leanpipe rendszer kialakításáról és eredményeirĹ‘l számoltak be. Kiderült, miként ötvözték a halszálka diagramot és a különbözĹ‘ MTM folyamatépítĹ‘ elemrendszerek befolyásoló tényezĹ‘it.

Az utolsó elĹ‘tti elĹ‘adást Kanál Krisztina ipari mérnök és Maszlik Dávid, a Robert Bosch Elektronika Kft. ipari mérnökségének csoportvezetĹ‘je - visszatérĹ‘ elĹ‘adónk -, tartotta. Kiváló elĹ‘adásukban bepillantást engedtek számunkra, hogy miként sikerült a hatvani gyárban MTM-et használva egy transzparens rendszert kidolgozni az indirekt tevékenységek kapacitás szükségletének meghatározására.

Zárszóként Dr. Reszegi László a Budapesti Corvinus Egyetem – Vállalatgazdaságtan Tanszék címzetes egyetemi tanára elĹ‘adását hallgathattuk meg a hazai feldolgozó ipari cégek körében végzett legfrissebb - még nem publikált - kutatásának eredményeirĹ‘l. Informatív beszámolójából megismerhettük a vállalkozások termelékenységi különbségeit, befolyásoló tényezĹ‘it. Rámutatott a mögöttes összefüggésekre, a lehetséges -  egyes esetekben igen elgondolkodtató - okokra. Reszegi úr e témával is kapcsolatos cikkei a G7 gazdasági portálon olvashatók.

 

 A kérdĹ‘ívek szerint a jelenlévĹ‘k hasznosnak tartották rendezvényünket, és magas színvonalúnak értékelték (5-ös skálán átlagosan: 4,6). Köszönjük!

 Köszönjük azon IE-szakemberek, vezetĹ‘k és érdeklĹ‘dĹ‘k jelenlétét, akik a mindennapos kemény munkahelyi terhelés ellenére is rászánták e napot, hogy a 10. IE Szakmai Nap révén tevékenységüket naprakész információkkal támasszthassák alá!

Köszönjük elĹ‘adóinknak, hogy szakmai tudásukkal, felkészültségükkel és kitartó munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!

Köszönjük partnereinknek az eredményes együttműködést!

 

10. Industrial Engineering Szakmai Nap

A képre klikkelve a részletes program letölthetĹ‘ pdf-ben