Legyen Ön is Európai Ipari Mérnök (EIE) / Nemzeti és nemzetközi szabványosítási tevékenységek / MTM-MEK

18 már 2019

Európai Ipari Mérnök Európai Ipari Mérnök (European Industrial Engineering) Kezdés: április 12. (kéthetente P-Sz)
A képzés célja olyan gazdasági és menedzsment képességekkel, készségekkel felvértezni gyakorló műszaki szakembereket/vezetĹ‘ket, melyek biztosítják, növelik saját és munkaadójuk hazai és nemzetközi versenyképességét. 

Egy EIE önállóan vagy csapatban képes analizálni, értékelni és megtervezni összetett feladatokat a vállalat számos területén. Feladatok és komplex esettanulmányok segítenek az újonnan szerzett ismereteket közvetlenül gyakorlati tapasztalatokra váltani, ezáltal hidat képezve a napi hasznosítás felé. A megfelelĹ‘ módszer választásától és alkalmazásától függetlenül, a csapatban történĹ‘ célorientált és sikeres munka a képzés alapvetĹ‘ célja.

Újdonság a képzés magyar verziójában, hogy a résztvevĹ‘k már a képzés során:

  • Lean gyártórendszer esetpéldát, és
  • egy több funkcionális területet is érintĹ‘ komplex vállalati esetpéldát dolgoznak ki,

mely valamennyi témakörrel összefügg, és megköveteli az új ismeretek, eszközök gyakorlatba való átültetését -, így természetesen azok folyamatos és alaposabb elsajátítását is. 
Szintén új témakör a B2B marketing és kommunikáció, a tulajdonosi generáció váltás menedzselése ill. a cégfelvásárlás folyamata (M&A).

Idehaza több mint 70-en, Európa-szerte közel ezren kapták már meg az EIE oklevelet és címet, legyen köztük Ön is!

 BĹ‘vebben


Nemzeti és nemzetközi szabványosítási tevékenységek

Munkáltatói és munkavállalói oldalról is egyre növekszik az igény egy olyan eljárás kidolgozására, mellyel meghatározható és tervezhetĹ‘ az ismétlĹ‘dĹ‘ manuális munkavégzés okozta biomechanikai terhelés a vonatkozó ergonómiai standardoknak (ISO 11228.1/2/3 és 11226) megfelelĹ‘en. Másképp fogalmazva: ciklusidĹ‘k meghatározása váz-izomrendszeri deformitások (WMSD) elkerülésével.
Ezzel a céllal került benyújtásra a Nemzetközi Szabványügyi Szervezethez (International Organization for Standardization, ISO) a munkatanulmányozás és az ergonómia tudományterületeket összekapcsolva egy műszaki jelentés (ISO TR 23076 Recovery Model for cyclical industrial work) - jelentette be Gabriele Caragnano az olasz MTM és az olasz ergonómai társaság vezetĹ‘je a február 7-én Wolfsburgban tartott nemzetközi EAWS alkalmazói ülésen (EAWS International Key Users Meeting).
Továbbá beszámolt arról is, hogy 2017-ben a világon elsĹ‘ként megkezdĹ‘dött az EAWS (Ergonomic Assessment Worksheet) ergonómiai kockázatértékelĹ‘ rendszer validációja, eddig semmilyen ergonómiai kockázatértékelĹ‘ rendszer egészségügyi felülvizsgálata nem történt meg, jelen esetben pedig 1357 alkalmazott 3 éven keresztül áll rendszeres orvosi megfigyelés alatt.
A témához szorosan kapcsolódik, hogy a Magyar Szabványügyi Testület megkezdte az MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009 szabványjavaslat szakmai egyeztetését, a szabványtárgyalás munkacsoport 03.13-ai ülésen az MTM Hungária is részt vett. A szabvány munkacíme: "Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 4. rész: A géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelése". A végleges változat májusra várható.


MTM-MEK: az egyedi és kissorozat gyártáshoz. Kezdés: Április 1.

MEK

A MTM nemzetközi technikai platformjának utolsó építĹ‘elemrendszere is elérhetĹ‘ mostantól magyarul.

A MEK segítségével jelentĹ‘s termelékenységnövekedés érhetĹ‘ el a munkavégzés megkönnyítésével egyidejűleg. Az MTM-MEK tipikus alkalmazási területei: karbantartás, elĹ‘készítés, átállási és szerelési folyamatok; továbbá egyedi és kissorozat gyártási tevékenységek az acél- és gépgyártás területén vagy az építĹ‘iparban.

A MEK alkalmazása hosszú vagy nem-ciklikus munkafolyamatok esetén ajánlatos, ahol termékek megbízás orientált gyártása nem jellemzĹ‘, a munkafeladatok és az ismétlĹ‘dés gyakorisága folyamatosan változik, a begyakorlottság alacsonyabb.

 BĹ‘vebben

 

Tags:  | A hozzászĂłláshoz belĂ©pĂ©s szĂĽksĂ©ges